M.D.-Ph.D. Paweł Dec  

Hand surgery

 Paweł Dec - Hand surgery  Paweł Dec - Hand surgery
click to enlarge


Education:

 • XI 2018 – obtained the title of M.D.-Ph.D.
 • 2007 – 2013 Master’s degree studies at the Pomeranian Medical University, Faculty of Medicine, completed with the Doctor of Medicine title

Professional Experience :

 • Since 01.12.2014 specialization is general surgery at the Clinic of General Surgery and Hand Surgery of Pomeranian Medical University (PUM)
 • Since 10.2013 r. works in the General Surgery and Plastic Surgery Department at Military Hospital in Szczecin

Scentific Activity:

 • 2009 – 2014 Participation in Polish-German Symposiums of Hand Surgery
 • 2009 – 2014 A member of the Student Research Group at the Department of General and Hand Surgery PUM
 • 2009 – 2013 A member of the Student Research Group of Emergency Medicine at the Clinic of Anesthesiology and Intensive Care PUM
 • 2012 – 2014 A member of the Student Research Group at the Clinic of Thoracic Surgery and Transplantation PUM

Courses and trainings:

 • 2014 Hand Surgery and Reconstructive Surgery Course – Pomeranian Medical University, Szczecin
 • 2016 Basic Microsurgery Course – Columbia University, Nowy York, USA
 • 2016 Writing in sciences – Stanford University, USA
 • 2016 Statistics in medicine – Stanford University, USA
 • 2016 Microsurgery Course – University of Bern, Switzerland
 • 2016 Hand Surgery Course – University of Aberdeen, U.K.
 • 2017 Skin & Soft Tissue, Infection, Dupuytren’s Disease – Manchester, U.K.
 • 2017 Basic Wrist Arthroscopy – Strasburg, France
 • 2017 Nerve Injury & Compression, Pain, Anaesthesia – Manchester, U.K.
 • 2017 BSSH Cadaveric Masterclass in Nerve Surgery – Manchester, U.K.
 • 2018 Tendon Injury, Paralysis, Rehabilitation– Manchester, U.K.
 • 2018 Advanced Wrist Arthroscopy Course – Singapore
 • 2018 Fracture, Joint Injuries, Arthritis– Manchester, U.K.
 • 2018 BSSH Cadaveric Masterclass in Hand and Wrist Arthroplasty – Manchester, U.K.
 • 2019 FESSH Academy – Budapest, Hungary
 • 2019 Congenital, Hand Surgery and Tumours – Manchester, U.K.
 • 2019 Controversies in Wrist Surgery – Mayo Clinic, Rochester, USA
 • 2019 Advanced Arthroscopy Lab – Mayo Clinic, Rochester, USA
 • 2019 Wrist, Occupational and Medicolegal Aspects – Manchester, U.K.
 • 2019 BSSH Cadaveric Masterclass in Ligament Reconstruction and Scaphoid Non-Union – Manchester, U.K.
 • 2019 14th IFSSH and 11th IFSHT Triennal-Congress – Berlin, Germany

Membership in medical societies and organizations:

 • European Wrist Arthroscopy Society WAS
 • Polish Society for Surgery of the Hand PTChR

Publications:

 • Paweł Dec, Kalina Bartosik, Joanna Chrąchol, Piotr Puchalski, Andrzej Żyluk – Replantation and reconstruction vs terminalization in the treatment of amputation of the digits – Ann. Acad. Med. Stetin. 4 pkt
 • Paweł Dec, Maciej Józefowicz, Anna Lesińska, Bartosz Kubisa – Encapsulating peritoneal sclerosis – rare cause of bowel obstruction – Pol. Prz. Chir. – 14 pkt
 • Paweł Dec, Andrzej Żyluk – Bilateral carpal tunnel syndrome – a review – Neurol. Neuroch. Pol. – 15 pkt
 • Bartosz Kubisa, Paweł Łukasz Dec, Anna Justyna Lesińska, Anna Bocheńska, Piotr Wasilewski, Grzegorz Feldyk, Anna Kubisa, Jarosław Pieróg, Michał Bielewicz, Tomasz Grodzki – The use of veno-venous extracorporeal membrane oxygenation in a patient with severe acute respiratory failure – Kardiochir. Torakochir. Pol. 14 pkt
 • Anna Kubisa, Anna Lesińska, Paweł Dec, Małgorzata Szewczak-Głodek, Leszek Kochanowski, Bartosz Kubisa, Grzegorz Feledyk, Michalina Czarnecka, Janusz Wójcik, Tomasz Grodzki – Pneumopericardium as a non-small-cell lung carcinoma complication – Kardiochir. Torakochir. Pol. 14 pkt
 • Anna Kubisa, Anna Lesińska, Paweł Dec, Anna Bocheńska, Bartosz Kubisa, Małgorzata Szewczak-Głodek, Marek Sell – Zaburzenia rytmu serca w przebiegu kardiomiopatii z niescalenia mięśnia lewej komory – Pol. Prz. Kardiol. 5 pkt
 • Piotr Puchalski, Michał Białek, Joanna Chrąchol, Paweł Dec, Anna Lesińska, Andrzej Żyluk – Analiza przyczyn odmów przyjęcia pacjentów z rozległymi ranami i amputacjami rąk, zgłaszanych do serwisu replantacyjnego – Ann. Acad. Med. Stetin. – 4 pkt
 • Joanna Chrąchol, Bartosz Kubisa, Paweł Dec, Anna Lesińska, Piotr Waloszczyk, Tomasz Grodzki – False-positive lung positron emission tomography-computed tomography result in a patient with a history of cancer – Kardiochir. Torakochir. Pol. – 14 pkt
 • Anna Justyna Lesińska, Maria Piotrowska, Paweł Dec, Piotr Wasilewski, Anna Kubisa, Jarosław Pieróg, Norbert Wójcik, Michalina Czarnecka, Bartosz Kubisa, Tomasz Grodzki – Single lung transplantation in a patient with retrospective positive cross-match – Kardiochir. Torakochir. Pol. – 14 pkt
 • Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Zbigniew Szlosser, Paweł Dec, Joanna Chrąchol – Exposure of the surgeon’s hands to radiation during hand surgery procedures – Ortop. Traumatol. Rehab. 9 pkt
 • Włodzimierz Majewski, Rabih A. Samad, Paweł Bąk, Jarosław Wardyn, Ernest Kowalski, Paweł Dec – Uraz wielonarządowy z pęknięciem i rozwarstwieniem aorty piersiowej Stanford typ B. Etapy leczenia. Aktualne możliwości pomocy medycznej – Pol. Prz. Chir. – 14 pkt
 • Bartosz Kubisa, Anna Bocheńska, Maria Piotrowska, Paweł Dec, Anna Lesińska, Anna Kubisa, Janusz Wójcik, Jarosław Pieróg, Tomasz Grodzki – Chłoniak typu MALT o lokalizacji płucnej — opis przypadku – Pneumon. Alergol. Pol. – 13 pkt

Certificates


back